REALIZACE

V realizaci se návrh mení na realitu. Realizace je náročná na čas – výběr vhodných odborníků , dohled nad dokončením jednotlivých činností , výběr dodavatelů a konkrétních barev a zařizovacích prvků. Tady umím klientům pomoci díky osvědčeným dodavatelům a kontrole celého projektu tak. aby byli všechny činnosti a prvky podle možnosti co nejpřesněji vykonané podle studie.